Metodické stretnutie špeciálnych pedagógov

Dňa 16.4.2024 (utorok) pozývame školských špeciálnych pedagógov na metodické pracovné stretnutie u nás v CPP Tvrdošín, na Medvedzí 132 v Tvrdošíne (budova ÚPSVaR, 7.poschodie, klubovňa CPP). Hlavné témy stretnutia: ako…

Cvičenia pre predškolákov na rozvoj grafomotoriky

PRVÁ POMOC PRI NÁCVIKU GRAFOMOTORIKY Grafomotorika je činnosť jemnej motoriky, ktorá sa prejavuje v grafickej podobe. Je to veľmi dôležitá súčasť pri písomnom prejave detí. Proces, ktorého podstata spočíva v transformácii počutého,…

Ako rozpoznať riziko vzniku poruchy čítania alebo písania?

Diagnostika rizika porúch čítania a písania Aj v tomto školskom roku realizujeme individuálnu skríningovú činnosť v nultých a prvých ročníkoch ZŠ so zameraním na podchytenie a prevenciu špecifických porúch učenia a reči. Cieľom včasného skríningu rizík…