Dňa 16.4.2024 (utorok) pozývame školských špeciálnych pedagógov na metodické pracovné stretnutie u nás v CPP Tvrdošín, na Medvedzí 132 v Tvrdošíne (budova ÚPSVaR, 7.poschodie, klubovňa CPP). Hlavné témy stretnutia:

  • ako riešiť krízové situácie v školách počas mimoriadnych udalostí,
  • hodnotenie žiakov so ŠVVP a zdravotným znevýhodnením,
  • pedagogickí asistenti – žiadosti o odporúčanie v rámci PO

Na stretnutie s Vami sa tešia naše špeciálne pedagogičky CPP Tvrdošín – Gitka a Gabika