Pozývame všetkých psychológov pôsobiacich v okrese Tvrdošín na pracovné stretnutie, ktorá sa bude konať dňa 19. 4. 2024 (piatok) v našom CPP Tvrdošín, v budove ÚPSVaR Tvrdošín, na Medvedzí 132 (7.poschodie, klubovňa CPP). Nosnými témami stretnutia budú:

  • vymedzenie kompetencií psychológov v rôznych rezortoch,
  • nadviazanie vzájomnej spolupráce,
  • model podporných opatrení v školskom poradenskom systéme,

Na stretnutie s Vami sa teší Mgr. Adriána Kajanová

a ostatní psychológovia CPP Tvrdošín Medvedzie