Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /data/8/8/88d633d4-98d2-4cc6-b510-01449faf76bd/centrumtvrdosin.sk/web/wp-includes/blocks.php on line 20
Kariérové poradenstvo – Centrum Tvrdošín

Prezentácia jednotlivých stredných škôl

Vážení rodičia, milí deviataci,
vybrať si správnu strednú ši vysokú školu je druhé najdôležitejšie rozhodnutie, ktoré v živote spravíme. Pracovná činnosť tvorí podstatnú časť života človeka. Či bude človek vykonávať prácu, ktorá ho napĺňa a zároveň aj uživí vo veľkej miere závisí od správneho výberu strednej či vysokej školy. Je veľmi dôležité venovať voľbe ďalšieho smerovania v živote náležitú pozornosť a zodpovedne sa rozhodnúť. Tento rok opäť nastal čas veľkého rozhodovania žiakov posledného ročníka základnej školy  „Kam na strednú školu?“. Podobne sú na tom aj žiaci končiacich ročníkov gymnázií a študijných odborov stredných škôl. Žiaci zvažujú svoje záujmy, schopnosti, predpoklady a rozmýšľajú o vhodnej strednej či vysokej škole, na ktorej budú pokračovať v štúdiu a príprave na povolanie. V spolupráci so strednými školami Vám ponúkame ONLINE prezentácie stredných škôl v našom okolí. Zatiaľ nie sú uverejnené úplne všetky stredné školy, no postupne ich budeme pridávať. Treba nás priebežne sledovať.
Ak sa ani napriek video-prezentáciám neviete rozhodnúť pri výbere ďalšieho smerovania, môžete využiť naše odborné služby prostredníctvom našej FB stránky, telefonicky u kariérového poradcu – Mgr. Chorvátovej, e-mailom či prostredníctvom online poradne na našom webe.
Prajeme Vám veľa šťastia pri Vašom rozhodovaní a veríme, že sa rozhodnete správne.
Príjemné pozeranie praje kolektív CPPPaP Tvrdošín.

Gymnázium Martina Hattalu Trstená

Stredná priemyselná škola informačných technológií Tvrdošín

Gymnázium Tvrdošín

Spojená škola Nižná

Gymnázium Antona Bernoláka v Námestove

Súkromná Spojená škola EDUCO Slanická osada Námestovo

Stredná odborná škola technická Námestovo

Stredná odborná škola podnikania a služieb Námestovo

Stredná odborná škola polytechnická Dolný Kubín Kňažia

Stredná odborná škola polytechnická Dolný Kubín Kňažia Študijné odbory

Stredná odborná škola polytechnická Dolný Kubín Kňažia Učebné odbory

Obchodná akadémia Dolný Kubín

Súkromná stredná odborná škola Zemko Dolný Kubín

Stredná zdravotnícka škola v Dolnom Kubíne

Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

Škola umeleckého priemyslu Ružomberok 1. časť

Škola umeleckého priemyslu Ružomberok 2. časť

Stredná odborná škola dopravná Martin

Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš

Spojená škola Žilina-Bytčica

Škola sv. Jozefa robotníka Žilina

Stredná odborná škola dopravná Žilina

Stredná odborná škola obchodu a služieb Dolný Kubín

Stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej Ružomberok