Prezentácia jednotlivých stredných škôl

Vážení rodičia, milí deviataci,
vybrať si správnu strednú ši vysokú školu je druhé najdôležitejšie rozhodnutie, ktoré v živote spravíme. Pracovná činnosť tvorí podstatnú časť života človeka. Či bude človek vykonávať prácu, ktorá ho napĺňa a zároveň aj uživí vo veľkej miere závisí od správneho výberu strednej či vysokej školy. Je veľmi dôležité venovať voľbe ďalšieho smerovania v živote náležitú pozornosť a zodpovedne sa rozhodnúť. Tento rok opäť nastal čas veľkého rozhodovania žiakov posledného ročníka základnej školy  „Kam na strednú školu?“. Podobne sú na tom aj žiaci končiacich ročníkov gymnázií a študijných odborov stredných škôl. Žiaci zvažujú svoje záujmy, schopnosti, predpoklady a rozmýšľajú o vhodnej strednej či vysokej škole, na ktorej budú pokračovať v štúdiu a príprave na povolanie. V spolupráci so strednými školami Vám ponúkame ONLINE prezentácie stredných škôl v našom okolí. Zatiaľ nie sú uverejnené úplne všetky stredné školy, no postupne ich budeme pridávať. Treba nás priebežne sledovať.
Ak sa ani napriek video-prezentáciám neviete rozhodnúť pri výbere ďalšieho smerovania, môžete využiť naše odborné služby prostredníctvom našej FB stránky, telefonicky u kariérového poradcu – Mgr. Chorvátovej, e-mailom či prostredníctvom online poradne na našom webe.
Prajeme Vám veľa šťastia pri Vašom rozhodovaní a veríme, že sa rozhodnete správne.
Príjemné pozeranie praje kolektív CPPPaP Tvrdošín.

Gymnázium Martina Hattalu Trstená

Stredná priemyselná škola informačných technológií Tvrdošín

Gymnázium Tvrdošín

Spojená škola Nižná

Gymnázium Antona Bernoláka v Námestove

Súkromná Spojená škola EDUCO Slanická osada Námestovo

Stredná odborná škola technická Námestovo

Stredná odborná škola podnikania a služieb Námestovo

Stredná odborná škola polytechnická Dolný Kubín Kňažia

Obchodná akadémia Dolný Kubín

Súkromná stredná odborná škola polytechnická Dolný Kubín

Stredná zdravotnícka škola v Dolnom Kubíne

Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

Škola umeleckého priemyslu Ružomberok 1. časť

Škola umeleckého priemyslu Ružomberok 2. časť

Stredná odborná škola dopravná Martin

Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš

Spojená škola Žilina-Bytčica

Škola sv. Jozefa robotníka Žilina

Stredná odborná škola dopravná Žilina

Menu