Info pre materské školy

Milé pani učiteľky,
touto cestou si dovoľujeme prihovoriť sa Vám na začiatku šk. roka 2017/2018…

Projekty

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave začal dňa 18. 3. 2013 pod…

Koordinátori prevencie

Harmonogram vzdelávania koordinátorov prevencie

Výchovné poradenstvo

Pravidelné stretnutia výchovných poradcov ZŠ a SŠ okresu Tvrdošín za účelom výmeny…

poradenstvo

Špeciálni pedagógovia

Harmonogram stretnuti a ostatné veci pre…

Skupinové aktivity

Zoznam aktivit

Volajte na 043 / 53 91 160
alebo píšte na centrumtvrdosin@centrumtvrdosin.sk

Menu