Projekty

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave začal dňa 18. 3. 2013 pod…

Koordinátori prevencie

Harmonogram stretnutí koordinátorov prevencie ZŠ a SŠ

Výchovné a kariérové poradenstvo

Harmonogram stretnutí výchovných a kariérových poradcov ZŠ a SŠ

poradenstvo

Špeciálni pedagógovia

Harmonogram stretnutí špeciálnych pedagógov

Školskí psychológovia

Stretnutia školských psychológov, adaptačné vzdelávanie začínajúcich školských psychológov

Volajte na 0911 539 116
alebo píšte na centrumtvrdosin@centrumtvrdosin.sk