Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Tvrdošín, so sídlom: Medvedzie 132, 027 44 Tvrdošín,  aktuálne neeviduje žiadne voľné pracovné miesta.

V Tvrdošíne dňa 10.9.2022

Mgr. Adriána Kajanová, riaditeľka CPPPaP Tvrdošín