Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /data/8/8/88d633d4-98d2-4cc6-b510-01449faf76bd/centrumtvrdosin.sk/web/wp-includes/blocks.php on line 20
Voľné pracovné miesta – Centrum Tvrdošín

Centrum  poradenstva a prevencie Tvrdošín, so sídlom: Medvedzie 132, 027 44 Tvrdošín prijme do pracovného pomeru odborných zamestnancov so zameraním na logopédiu, tyflopédiu, etopédiu, somatopédiu, fyzioterapiu, príp. odborné činnosti s deťmi s PAS, na kratší pracovný úväzok. Pre viac informácií nás kontaktujte mailom na adrese: centrumtvrdosin@centrumtvrdosin.sk, príp. telefonicky na tel.č. 0911 539116.

Termín nástupu: dohodou.

Kvalifikačné predpoklady: podľa vyhlášky č. 173/2023 Z.z. – prílohy podľa jednotlivých kategórií odborných zamestnancov

Predpoklady na výkon pracovnej činnosti odborného zamestnanca sú stanovené v zákone č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (paragrafy 9 až 18).

Platové podmienky: od 1240 eur do 1696,50 eur pre plný úväzok, t.j. pri kratšom pracovnom úväzku prepočítaná alikvótna časť (podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v závislosti od dĺžky započítanej praxe a zaradenia do príslušného kariérového stupňa, podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme).

Ponúkame: prácu vo výbornom kolektíve, zaujímavú a rôznorodú prácu, možnosti odborného rastu a rozvoja profesijných kompetencií.

Posielajte svoj životopis a žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so súhlasom so spracovaním osobných údajov na mailovú adresu: kajanova@centrumtvrdosin.sk, príp. poštou na adresu: Centrum poradenstva a prevencie Tvrdošín, Medvedzie 132, 027 44 Tvrdošín.

V Tvrdošíne dňa 11.9.2023

Mgr. Adriána Kajanová, riaditeľka CPP Tvrdošín