Stretnutie rodičov 15.11.2023

Milí rodičia, srdečne Vás pozývame na stretnutie rodičovskej skupiny s názvom „H R A N I C E – ako povedať s láskou NIE“, ktoré sa uskutoční v stredu 15. novembra 2023…

Zmena názvu nášho centra

Milí naši klienti, od 1. januára 2023 sa mení názov nášho centra z pôvodného názvu Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, na kratší názov Centrum poradenstva a prevencie. Naše služby pre…

Deti potrebujú hranice

Deti potrebujú hranice             Na prvý pohľad  sa nám môže zdať, že hranice sú na to, aby nás limitovali. Tieto limity nás však okrem obmedzovania aj ochraňujú. Pohľad na hranice…

Spoločne proti KYBERŠIKANE

Spoločne proti KYBERŠIKANE Niekedy sa hovorí, že zlé slovo nebolí. Keď nás niekto udrie, môže nás to zraniť, ale deťom občas vysvetľujeme, že nadávka ich nezabije. Ale je to pravda?…

Šikanujú moje dieťa. Čo robiť?!

Šikanujú moje dieťa. Čo robiť?! Detská agresivita a šikanovanie je celoslovenský problém, ktorý by sme nemali bagatelizovať  a zatvárať pred ním oči. Šikanovanie je slovo, za ktorým sa skrýva množstvo utrpenia a môže…

Cvičenia pre predškolákov na rozvoj grafomotoriky

PRVÁ POMOC PRI NÁCVIKU GRAFOMOTORIKY Grafomotorika je činnosť jemnej motoriky, ktorá sa prejavuje v grafickej podobe. Je to veľmi dôležitá súčasť pri písomnom prejave detí. Proces, ktorého podstata spočíva v transformácii počutého,…

Výber ďalšieho profesijného smerovania

Rozhoduje sa vaše dieťa o výbere vhodnej strednej alebo vysokej školy? Výber budúceho povolania je pre mladého človeka veľkou výzvou, ale zároveň veľmi náročným rozhodnutím v ťažkom období dospievania. Počas posledných ročníkov,…

Deti a závislosť na internete

Virtuálny svet detí a závislosť Virtuálny, digitálny svet súčasnej doby je svet na prvý pohľad neobmedzených možností. Ponúka veľa výhod, informácií, možností, ponúka veľa dobrého, avšak aj zlého, preto by sme…