Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /data/8/8/88d633d4-98d2-4cc6-b510-01449faf76bd/centrumtvrdosin.sk/web/wp-includes/blocks.php on line 20
Tlačivá – Centrum Tvrdošín

ŽIADOSŤ O ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉ VYŠETRENIE ŽIAKA

ŽIADOSŤ O PSYCHOLOGICKÉ VYŠETRENIE ŽIAKA

ŽIADOSŤ O KARIÉRNE PORADENSTVO – PORADENSTVO HROU PRE STREDNÉ ŠKOLY

ŽIADOSŤ O KARIÉRNE PORADENSTVO – PORADENSTVO HROU PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

ŽIADOSŤ O VYŠETRENIE PROFESIJNEJ ORIENTÁCIE ŽIAKA

ŽIADOSŤ O PSYCHOLOGICKÚ STAROSTLIVOSŤ

ŽIADOSŤ O PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO

ŽIADOSŤ O ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉ PORADENSTVO

ŽIADOSŤ O REALIZÁCIU REEDUKAČNÝCH CVIČENÍ

ŽIADOSŤ O SKUPINOVÚ DEPISTÁŽ – VYŠETRENIE A ROZVOJ ČITATEĽSKÝCH ZRUČNOSTÍ A ČÍTANIA S POROZUMENÍM

ŽIADOSŤ O REALIZÁCIU TESTU RIZIKA PORÚCH ČÍTANIA A PÍSANIA PRI NÁSTUPE DO ŠKOLY

ŽIADOSŤ O DIAGNOSTIKU ÚROVNE KONCENTRÁCIE POZORNOSTI A PAMÄTE

ŽIADOSŤ O DIAGNOSTIKU SOCIÁLNYCH VZŤAHOV V TRIEDNOM KOLEKTÍVE

ŽIADOSŤ O VYŠETRENIE ŠKOLSKEJ SPÔSOBILOSTI

ŽIADOSŤ O DIAGNOSTIKU VÝVINOVEJ ÚROVNE DIEŤAŤA V MŠ

ŽIADOSŤ O DIAGNOSTIKU VÝVINOVEJ ÚROVNE  A ŠKOLSKEJ SPOSOBILOSTI DIEŤAŤA V MŠ

ŽIADOSŤ O SCREENING A ROZVOJ KOMUNIKAČNÝCH ZRUČNOSTÍ

ŽIADOSŤ O REALIZÁCIU ŠPECIÁLNEHO REEDUKAČNÉHO PROGRAMU EĽKONIN

POZOROVACIA SCHÉMA DIEŤAŤA V MŠ

ŠKOLSKÝ ZÁZNAM O ŽIAKOVI

CHARAKTERISTIKA SPRÁVANIA ŽIAKA

ŠKOLSKÝ ZÁZNAM ŽIAKA S NADANÍM

ŠKOLSKÝ ZÁZNAM O ŽIAKOVI ZO SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉHO PROSTREDIA

ŽIADOSŤ O PRIDELENIE ASISTENTA UČITEĽA PRE ŽIAKOV SO ZZ

NÁVRH NA VZDELÁVANIE ŽIAKA SO ŠVVP

DOTAZNÍK PREVENCIE