Harmonogram metodických stretnutí koordinátorov prevencie nájdete v našej ponuke služieb na domovskej stránke nášho centra.