Harmonogram metodických stretnutí výchovných a kariérových poradcov nájdete na našej domovskej stránke v ponuke služieb.