Cvičenia pre predškolákov na rozvoj grafomotoriky

PRVÁ POMOC PRI NÁCVIKU GRAFOMOTORIKY Grafomotorika je činnosť jemnej motoriky, ktorá sa prejavuje v grafickej podobe. Je to veľmi dôležitá súčasť pri písomnom prejave detí. Proces, ktorého podstata spočíva v transformácii počutého,…

Ponuka služieb pre materské školy 2019/2020

Milé pani zástupkyne, pani učiteľky materských škôl,  Naša nová Ponuka psychologických, špeciálno-pedagogických a poradenských služieb v školskom roku 2019/2020 je pre Vás k dispozícii na našom webe a zaslali sme ju na…

Harmonogram školskej spôsobilosti detí – rok 2017/2018

Názov MŠ termin testov termin výsledkov MŠ Čimhová 12.02.2018 15. 02.2018 MŠ Hladovka 02.03.2018 05.03.2018 MŠ Oslobodenia Trstená 06.03.2018 07.03.2018 MŠ Trstená Západ 13.03.2018 14.03.2018 MŠ Puškinova Trstená 15.03.2018 19.03.2018…
Menu