Metodické stretnutie výchovných poradcov 18.2.2020

Vážení kolegovia, pozývame Vás na pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 18.februára 2020 o 8,00 hod. v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Tvrdošíne na Medvedzí. V programe Vám predstaví svoju činnosť Diagnostické centrum…

Pracovné stretnutie výchovných poradcov

Pozývame výchovných poradcov základných škôl okresu Tvrdošín na pracovné stretnutie dňa 19. februára 2019 od 8,00 hod. v priestoroch klubovne CPPPaP Tvrdošín Medvedzie (budova Úradu práce, 7.poschodie) Tešíme sa na…

Metodické stretnutie výchovných poradcov

Pozývame výchovných poradcov základných a stredných škôl okresu Tvrdošín na pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční v utorok 18.septembra 2018 od 08.00 hod. v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Tvrdošíne (Medvedzie 132).  V…

Harmonogram metodických stretnutí výchovných poradcov:

Pravidelné metodické stretnutia výchovných poradcov ZŠ a SŠ okresu Tvrdošín za účelom výmeny skúseností a oboznámenia sa s novými poznatkami v oblasti výchovného poradenstva. Na každom stretnutí je vytvorený priestor na otázky týkajúce sa kariérneho poradenstva a ostatných…

Burza povolaní 2018

Burza povolaní v školskom roku 2018/2019 sa bude konať dňa 09. októbra 2018 v Nižnej (OcÚ Nižná Rotunda)

Burza povolaní v školskom roku 2018/2019

sa bude konať

dňa 23. októbra 2018 (utorok) v Nižnej (OcÚ Nižná Rotunda)

Informácie o akýchkoľvek povolaniach (náplň práce, potrebné vzdelanie)

nájdete prostredníctvom nasledujúceho linku:

Menu