Burza povolaní v školskom roku 2018/2019

sa bude konať

dňa 23. októbra 2018 (utorok) v Nižnej (OcÚ Nižná Rotunda)

Informácie o akýchkoľvek povolaniach (náplň práce, potrebné vzdelanie)

nájdete prostredníctvom nasledujúceho linku: