Ponuka služieb pre materské školy 2021/2022

Milé pani zástupkyne, pani učiteľky materských škôl,  Naša nová Ponuka psychologických, špeciálno-pedagogických a poradenských služieb v školskom roku 2021/2022 je pre Vás k dispozícii na našom webe a zaslali sme…

Cvičenia pre predškolákov na rozvoj grafomotoriky

PRVÁ POMOC PRI NÁCVIKU GRAFOMOTORIKY Grafomotorika je činnosť jemnej motoriky, ktorá sa prejavuje v grafickej podobe. Je to veľmi dôležitá súčasť pri písomnom prejave detí. Proces, ktorého podstata spočíva v transformácii počutého,…
Menu