Informácie o pomoci deťom ohrozených násilím

nájdete

Pracovné listy pre tretiakov so šašom

Cvičenia pre predškolákov na rozvoj grafomotoriky

PRVÁ POMOC PRI NÁCVIKU GRAFOMOTORIKY Grafomotorika je činnosť jemnej motoriky, ktorá sa prejavuje v grafickej podobe. Je to veľmi dôležitá súčasť pri písomnom prejave detí. Proces, ktorého podstata spočíva v transformácii počutého,…

Ako rozpoznať riziko vzniku poruchy čítania alebo písania?

Diagnostika rizika porúch čítania a písania Aj v tomto školskom roku realizujeme individuálnu skríningovú činnosť v nultých a prvých ročníkoch ZŠ so zameraním na podchytenie a prevenciu špecifických porúch učenia a reči. Cieľom včasného skríningu rizík…

Školská spôsobilosť

PREDPOKLAD PRE ÚSPEŠNÝ ZAČIATOK ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY Každoročne pred zápisom do 1. ročníka základných škôl sa pedagógovia a psychológovia zvýšenou mierou zaoberajú problémov školskej spôsobilosti detí. Vstup do 1. ročníka je…