Harmonogram stretnutí koordinátorov prevencie

Milí koordinátori prevencie ZŠ a SŠ, srdečne Vás pozývame na pravidelné pracovné a metodické stretnutia k problematike prevencie na školách, ktoré sa v tomto školskom roku budú konať minimálne v…

Stretnutie koordinátorov prevencie – exkurzia 12.2.2020

Milí koordinátori prevencie, pozývame Vás na 3. pracovné stretnutie v tomto školskom roku, dňa 12.2.2020 od 8:00 hod.  v rámci ktorého sa zúčastníme exkurzie v Liečebno-výchovnom sanatóriu v Ľubochni. Tešíme…

Harmonogram stretnutí koordinátorov prevencie na šk. rok 2019/2020

Harmonogram stretnutí koordinátorov prevencie v školskom roku 2019/2020: 11.9.2019 (streda) 10.12.2019 (utorok) 12.02.2020 (streda) 19.05.2020 (utorok) Pravidelné stretnutia koordinátorov prevencie ZŠ a SŠ okresu Tvrdošín, ktorých náplňou je metodické usmernenie…

Stretnutie koordinátorov prevencie 14. február 2019

Pozývame koordinátorov prevencie základných a stredných škôl na pracovné stretnutie venované téme Prevencia extrémizmu, radikalizmu a intolerancie v školách s príspevkom hosťa zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva Bratislava dňa 14. februára…

Prvé stretnutie koordinátorov prevencie v šk.roku 2018/2019

Pozývame všetkých koordinátorov prevencie základných a stredných škôl okresu Tvrdošín /prípadne ich zástupcov/ na 1. metodické stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 12. septembra 2018 od 8.00 hod. v priestoroch klubovne…

Riešenie problematiky násilia na deťoch

Žiadne násilie páchané na deťoch nie je ospravedlniteľné. Všetkým formám násilia je možné predchádzať. (Správa nezávislého experta pre štúdiu OSN o násilí páchanom na deťoch (A/61/299)) Viac sa dočítate na: detstvobeznasilia.gov.sk
Menu