Rozhoduje sa vaše dieťa o výbere vhodnej strednej alebo vysokej školy?

Výber budúceho povolania je pre mladého človeka veľkou výzvou, ale zároveň veľmi náročným rozhodnutím v ťažkom období dospievania. Počas posledných ročníkov, či už základných škôl, alebo gymnázií, je dôležitou súčasťou vzdelávacieho procesu a úspešného ukončenia štúdia aj voľba budúcej strednej alebo vysokej školy. Častokrát sa môžete stretnúť s tým, že vaše dieťa nie je rozhodnuté, akú školu by chcelo ďalej navštevovať a čomu by sa chcelo v budúcnosti venovať. Je to pochopiteľné. Mladý vek dieťaťa a obrovské množstvo možností, ktoré ho v dnešnom svete čakajú mu k správnemu rozhodnutiu vôbec nepomáhajú.

Zamestnanci nášho Centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Tvrdošíne na Medvedzí každoročne realizujú kariérne poradenstvo priamo v základných a stredných školách. Našou úlohou je pomôcť rozhodnúť sa žiakom v správnej voľbe, ktorá im v budúcnosti ovplyvní život. Žiaci majú možnosť zistiť o sebe nové poznatky týkajúce sa osobnosti, profesionálnych záujmov a rozumových predpokladov. Pomocou týchto znalostí im počas odbornej konzultácie pomáhame nájsť vhodný smer, ktorým by sa v budúcnosti mohli uberať.

Ako však vy rodičia môžete pomôcť svojim deťom pri správnom výbere budúceho povolania? Práve vy ste tí, ktorí svoje deti poznáte najlepšie. Viete čo im v škole ide a naopak pri ktorom predmete sa vedia potrápiť. Viete aké voľnočasové krúžky navštevujú, ktorý z nich je ten najobľúbenejší a v ktorom prejavili talent. Poznáte ich túžby a sny, ktoré s vami zdieľajú už od útleho detstva, kedy niektorí chceli byť doktormi, učiteľmi či dokonca prezidentmi.

Zvážte aké predpoklady má vaše dieťa aby danú školu zvládlo. Ak sa do školy v deviatom ročníku pripravuje denne poctivo a v krátkom čase, príprava do školy a učenie mu ide ľahko a jeho známky na vysvedčení sú prevažne jednotky a dvojky je dobré zvážiť školu so všeobecným zameraním – gymnázium. Takýto typ strednej školy vášmu dieťaťu poskytne väčší obzor a viac smerov, ktorými sa bude môcť v budúcnosti venovať. Dostane čas na premýšľanie, čo by ho mohlo v živote baviť.

Ak váš potomok denne strávi aj viac hodín prípravou do školy, prípadne na ňom pozorujete prejavy lenivosti a nechuti k ďalšiemu štúdiu, avšak známky sa pohybujú medzi jednotkami, dvojkami a niekedy sa objaví trojka, je dobré zvážiť strednú odbornú školu s maturitou – študijné odbory. Takýto typ školy je vhodný pre deti, ktoré po maturite nechcú ísť na vysokú školu. Po skončení budú pripravení na zamestnanie. Ak by sa predsa len rozhodli pokračovať v štúdiu,  z takejto školy je možnosť sa na vysokú školu dostať.

Možno má vaše dieťa v škole podpriemerné výsledky a učiť sa mu veľmi nechce. Pri takýchto deťoch je lepšie zvoliť učebný odbor a teda strednú školu bez maturity, prípadne s možnosťou nadstavby. Tieto stredné školy sú zamerané hlavne na prax a získanie zručností, ktoré bude študent po skončení štúdia môcť preniesť rovno do praxe. Súčasný systém vzdelávania na Slovensku vo veľkej miere podporuje systém tzv. duálneho vzdelávania, ktorý umožňuje žiakom počas teoretickej prípravy na povolanie súčasne absolvovať prax priamo v prevádzkach firiem a podnikov, kde žiaci získavajú pracovné zručnosti, návyky a zároveň aj finančné ohodnotenie. Žiaci sú tak už počas prípravy na povolanie zaradení do pracovného procesu a často majú možnosť v danej firme resp. výrobnej prevádzke pokračovať v pracovnom pomere aj po skončení štúdia.

Dôležité je uvedomiť si, že každé dieťa je iné. Určite nie je správne porovnávať ho s jeho spolužiakmi prípadne súrodencami. Každé dieťa vyniká v niečom inom, dôležitou úlohou pre vás rodičov je pomôcť nájsť to pozitívne – schopnosť, vlastnosť, talent a podporovať ich rozvoj. Veľmi dobrou nápovedou pri voľbe budúceho smerovania je tiež to ako trávi vaše dieťa voľný čas. Ak je väčšinou zavreté v izbe, číta knihy, hrá sa na počítači a nevyhľadáva veľmi spoločnosť ľudí, je vhodné zvážiť zameranie, ktoré mu umožní pracovať väčšinou individuálne ako skupinovo. V prípade, že pozorujete, že vaše dieťa rado trávi čas rozhovormi s druhými ľuďmi, zaujíma sa o ich problémy a hľadá riešenia, skúste popremýšľať nad humanitným zameraním príp. nejakými pomáhajúcimi profesiami. Môžete taktiež pozorovať zručnosti vášho dieťaťa, či radšej pomáha pri domácich prácach vonku na záhrade, alebo radšej trávi čas pri práci vo vnútri. Či sa zaujíma o prácu mechanického charakteru, alebo trávi čas v kuchyni. Všetky tieto indikátory vám vedia pomôcť správne nasmerovať vaše dieťa.

Vo výbere správnej školy vám taktiež môže pomôcť obľúbenosť predmetov u vášho dieťaťa. Je možné, že  má z daného predmetu jednotky, avšak to nemusí znamenať, že ho daný premet baví a chcel by sa mu v budúcnosti venovať. Všímajte si, čo vaše dieťa robí zvyčajne vo voľnom čase, pokúste sa ho naviesť na to, aby svoj voľný čas trávilo zmysluplne. Keď objavíte čo má rado podporte ho a dajte mu možnosť, aby sa v tejto oblasti mohlo rozvíjať.

Dôležitou súčasťou výberu správnej školy je úroveň čitateľských zručností vášho dieťaťa. Je potrebné hlavne v dnešnej dobe podporovať u detí chuť čítať. Túto chuť môžete u dieťaťa podporiť tým, že spoločne nájdete žáner kníh, ktorý by ho mohol baviť. Zároveň však netreba zabúdať na to, že najlepšie sa deti naučia čítať vtedy, keď im rodičia idú príkladom. Darmo budeme naše deti nútiť čítať knihy, keď nás večer vidia s mobilným telefónom pri televízii.

Dôležitou súčasťou v procese rozhodovania sa žiaka o ďalšom profesijnom smerovaní je sebapoznanie, poznanie svojich silných a slabých stránok, poznanie toho v čom je úspešný, v čom si verí.  V tejto súvislosti vás chceme, milí rodičia, podporiť v rozhovoroch s vašimi deťmi. Nič vám nepomôže lepšie sa priblížiť k vášmu potomkovi a spoznať ho, ako spoločne strávený čas, spoločné rozhovory alebo zážitky a najmä prijatie, ktoré mu dáte. Prejaviť prijatie znamená vnímať, prijímať a rešpektovať dieťa s jeho povahovými a osobnostnými črtami, s jeho názormi, prijímať a rešpektovať jeho emócie, prejaviť mu pochopenie. Neznamená to, že máme dieťa vystavovať bezhraničnej výchove bez pravidiel. Je potrebné dieťaťu dať možnosť spoluúčasti pri riešení problémov, najmä tých, ktoré samé zapríčinilo. Popri prijatí a rešpekte je dôležité mať s dieťaťom dohodnuté pravidlá. Dôležité je však, aby dieťa vnímalo zmysel a význam daných pravidiel a zároveň aby boli pravidlá striktne dodržiavané. Skúste teda viac počúvať a venovať sa deťom, spoločným činnostiam a rozhovorom s nimi… Je to niečo, čo keď dostanú v mladom veku, neskôr budú vám, ich rodičom, s radosťou dávať späť.

V tomto snažení vám budeme veľmi radi nápomocní…

Kolektív zamestnancov CPPPaP Tvrdošín – Medvedzie

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.
You need to agree with the terms to proceed