Kontakty pomoci pre deti a tínedžerov v Žilinskom kraji:

Herná aplikácia „Cesta hrdinov – Hrdina o násilí nemlčí, staň sa hrdinom“

Ako sa doma učiť?

Sluchová pozornosť a vnímanie

Spájanie zrakových, sluchových a pohybových vnemov

Zapamätanie počutého a videného

Zraková pozornosť a vnímanie

Matematické predstavy

Vnímanie vlastného tela a priestoru