Online pracovné stretnutie špeciálnych pedagógov

Online pracovné stretnutie pre špeciálnych pedagógov 26.5.2020 o 11:00 hod. cez aplikáciu Zoom Milí špeciálni pedagógovia, pozývame Vás na  online pracovné stretnutie špeciálnych pedagógov, ktoré sa uskutoční dňa 26.05.2020 o 11:00…

Cvičenia pre predškolákov na rozvoj grafomotoriky

PRVÁ POMOC PRI NÁCVIKU GRAFOMOTORIKY Grafomotorika je činnosť jemnej motoriky, ktorá sa prejavuje v grafickej podobe. Je to veľmi dôležitá súčasť pri písomnom prejave detí. Proces, ktorého podstata spočíva v transformácii počutého,…

Harmonogram pracovných stretnutí špeciálnych pedagógov v šk. roku 2019/2020

Pravidelné stretnutia špeciálnych pedagógov ZŠ a SŠ okresu Tvrdošín zamerané na problematiku špeciálno-pedagogických intervencií, metód a postupov práce so žiakmi s ŠVVP, zmien v legislatíve a podobne, organizujeme každoročne na základe záujmu školských špeciálnych pedagógov. Na každom stretnutí prebiehajú otvorené diskusie, výmena skúseností, v prípade záujmu poskytujeme aj individuálne konzultácie. Harmonogram stretnutí špeciálnych pedagógov…

Pracovné stretnutie školských špeciálnych pedagógov 02.10.2018

Pozývame školských špeciálnych pedagógov na pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční v utorok 02.10. 2018 o 9,00 hod.  v Centre pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Tvrdošíne /Medvedzie 132/. Program: Úvod a privítanie…

Ako rozpoznať riziko vzniku poruchy čítania alebo písania?

Diagnostika rizika porúch čítania a písania Aj v tomto školskom roku realizujeme individuálnu skríningovú činnosť v nultých a prvých ročníkoch ZŠ so zameraním na podchytenie a prevenciu špecifických porúch učenia a reči. Cieľom včasného skríningu rizík…

HARMONOGRAM STRETNUTí ŠKOLSKÝCH ŠPECIÁLNYCH PEDAGÓGOV

Harmonogram stretnutí špeciálnych pedagógov v školskom roku 2018/2019: Termíny stretnutí: 02.10.2018 (utorok) 05.02.2019 (utorok) 30.04.2019 (utorok) Individuálne konzultácie pre špeciálnych pedagógov budú: každý utorok od 12:00 do 14:30. Miesto stretnutí:…
Menu