Pre učiteľov

  1. Domovská stránka
  2. Pre učiteľov
  3. Stránka 2

Informácie o pomoci deťom ohrozených násilím

nájdete

Pracovné listy pre tretiakov so šašom

Školská spôsobilosť

PREDPOKLAD PRE ÚSPEŠNÝ ZAČIATOK ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY Každoročne pred zápisom do 1. ročníka základných škôl sa pedagógovia a psychológovia zvýšenou mierou zaoberajú problémov školskej spôsobilosti detí. Vstup do 1. ročníka je…
Menu