Ako rozvíjať komunikačné zručnosti u detí?

Ako zvládnuť negatívne emócie pri koronakríze

Prvá pomoc pri nácviku grafomotoriky

Nenahraditeľná úloha starostlivosti a záujmu o deti

Ako zvládnuť HOMESCHOOLING? – dieťa s dysgrafiou

Ako zvládnuť HOMESCHOOLING – dieťa s dysortografiou

Ako zvládnuť HOMESCHOOLING – dieťa s dyslexiou

Oznámenie pre rodičov Zápis

Rozvoj grafomotoriky

Čo by mal vedieť budúci prvák

Pracovné listy pre tretiakov so šašom

Spoločne proti KYBERŠIKANE

Spoločne proti KYBERŠIKANE Niekedy sa hovorí, že zlé slovo nebolí. Keď nás niekto udrie, môže nás to zraniť, ale deťom občas vysvetľujeme, že nadávka ich nezabije. Ale je to pravda?…

Šikanujú moje dieťa. Čo robiť?!

Šikanujú moje dieťa. Čo robiť?! Detská agresivita a šikanovanie je celoslovenský problém, ktorý by sme nemali bagatelizovať  a zatvárať pred ním oči. Šikanovanie je slovo, za ktorým sa skrýva množstvo utrpenia a môže…

Cvičenia pre predškolákov na rozvoj grafomotoriky

PRVÁ POMOC PRI NÁCVIKU GRAFOMOTORIKY Grafomotorika je činnosť jemnej motoriky, ktorá sa prejavuje v grafickej podobe. Je to veľmi dôležitá súčasť pri písomnom prejave detí. Proces, ktorého podstata spočíva v transformácii počutého,…

Výber ďalšieho profesijného smerovania

Rozhoduje sa vaše dieťa o výbere vhodnej strednej alebo vysokej školy? Výber budúceho povolania je pre mladého človeka veľkou výzvou, ale zároveň veľmi náročným rozhodnutím v ťažkom období dospievania. Počas posledných ročníkov,…

Deti a závislosť na internete

Virtuálny svet detí a závislosť Virtuálny, digitálny svet súčasnej doby je svet na prvý pohľad neobmedzených možností. Ponúka veľa výhod, informácií, možností, ponúka veľa dobrého, avšak aj zlého, preto by sme…

Komunikácia je kľúčom ku vzťahu s dieťaťom

Milí rodičia, srdečne Vás pozývame na stretnutia rodičovskej skupiny s názvom Komunikácia je kľúčom ku vzťahu s dieťaťom termín 14. 12. 2022 o 15:00 hod (viac…)