Oznámenie pre rodičov Zápis

Rozvoj grafomotoriky

Čo by mal vedieť budúci prvák

Pracovné listy pre tretiakov so šašom

Prevádzkové hodiny v školskom roku 2020/21

Milí klienti, rodičia, učitelia, žiaci a deti, v novom školskom roku sme tu pre Vás opäť v starých prevádzkových hodinách v pracovných dňoch nasledovne: pondelok: 7:30 – 15:00 utorok: 7:30…

Cvičenia pre predškolákov na rozvoj grafomotoriky

PRVÁ POMOC PRI NÁCVIKU GRAFOMOTORIKY Grafomotorika je činnosť jemnej motoriky, ktorá sa prejavuje v grafickej podobe. Je to veľmi dôležitá súčasť pri písomnom prejave detí. Proces, ktorého podstata spočíva v transformácii počutého,…

Výber ďalšieho profesijného smerovania

Rozhoduje sa vaše dieťa o výbere vhodnej strednej alebo vysokej školy? Výber budúceho povolania je pre mladého človeka veľkou výzvou, ale zároveň veľmi náročným rozhodnutím v ťažkom období dospievania. Počas posledných ročníkov,…

Deti a závislosť na internete

Virtuálny svet detí a závislosť Virtuálny, digitálny svet súčasnej doby je svet na prvý pohľad neobmedzených možností. Ponúka veľa výhod, informácií, možností, ponúka veľa dobrého, avšak aj zlého, preto by sme…

Ako rešpektovať a byť rešpektovaný pri výchove detí

Milí rodičia, srdečne Vás pozývame na stretnutie rodičovskej skupiny s názvom „Ako rešpektovať a byť rešpektovaný pri výchove detí“ ktoré sa uskutoční vo štvrtok 22. októbra 2020 od 15:00 hod. v klubovni CPPPaP…

Prevádzkové hodiny v školskom roku 2019/2020

  OZNÁMENIE Prevádzková doba nášho zariadenia v školskom roku 2019/2020 : pondelok: 7:30 – 15:00 utorok: 7:30 – 15:00 streda: 7:30 – 16:00 štvrtok: 7:30 – 15:00 piatok: 7:30 – 14:00…
[/vc_row]
[/vc_row]
[/vc_row]
[/vc_row]
[/vc_row]
[/vc_row]
[/vc_row]
[/vc_row]
[/vc_row]
[/vc_row]
[/vc_row]
[/vc_row]
[/vc_row]
[/vc_row]
[/vc_row]
[/vc_row]
Menu