Zachranárik a Seniorik

Oznámenie pre rodičov Zápis

Rozvoj grafomotoriky

Čo by mal vedieť budúci prvák

Pracovné listy pre tretiakov so šašom

Spoločne proti KYBERŠIKANE

Spoločne proti KYBERŠIKANE Niekedy sa hovorí, že zlé slovo nebolí. Keď nás niekto udrie, môže nás to zraniť, ale deťom občas vysvetľujeme, že nadávka ich nezabije. Ale je to pravda?…

Šikanujú moje dieťa. Čo robiť?!

Šikanujú moje dieťa. Čo robiť?! Detská agresivita a šikanovanie je celoslovenský problém, ktorý by sme nemali bagatelizovať  a zatvárať pred ním oči. Šikanovanie je slovo, za ktorým sa skrýva množstvo utrpenia a môže…

Prevádzkové hodiny v školskom roku 2020/21

Milí klienti, rodičia, učitelia, žiaci a deti, v novom školskom roku sme tu pre Vás opäť v starých prevádzkových hodinách v pracovných dňoch nasledovne: pondelok: 7:30 – 15:00 utorok: 7:30…

Online pracovné stretnutie špeciálnych pedagógov

Online pracovné stretnutie pre špeciálnych pedagógov 26.5.2020 o 11:00 hod. cez aplikáciu Zoom Milí špeciálni pedagógovia, pozývame Vás na  online pracovné stretnutie špeciálnych pedagógov, ktoré sa uskutoční dňa 26.05.2020 o 11:00…

Cvičenia pre predškolákov na rozvoj grafomotoriky

PRVÁ POMOC PRI NÁCVIKU GRAFOMOTORIKY Grafomotorika je činnosť jemnej motoriky, ktorá sa prejavuje v grafickej podobe. Je to veľmi dôležitá súčasť pri písomnom prejave detí. Proces, ktorého podstata spočíva v transformácii počutého,…

Výber ďalšieho profesijného smerovania

Rozhoduje sa vaše dieťa o výbere vhodnej strednej alebo vysokej školy? Výber budúceho povolania je pre mladého človeka veľkou výzvou, ale zároveň veľmi náročným rozhodnutím v ťažkom období dospievania. Počas posledných ročníkov,…

Deti a závislosť na internete

Virtuálny svet detí a závislosť Virtuálny, digitálny svet súčasnej doby je svet na prvý pohľad neobmedzených možností. Ponúka veľa výhod, informácií, možností, ponúka veľa dobrého, avšak aj zlého, preto by sme…

Metodické stretnutie výchovných poradcov 18.2.2020

Vážení kolegovia, pozývame Vás na pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 18.februára 2020 o 8,00 hod. v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Tvrdošíne na Medvedzí. V programe Vám predstaví svoju činnosť Diagnostické centrum…

Stretnutie koordinátorov prevencie – exkurzia 12.2.2020

Milí koordinátori prevencie, pozývame Vás na 3. pracovné stretnutie v tomto školskom roku, dňa 12.2.2020 od 8:00 hod.  v rámci ktorého sa zúčastníme exkurzie v Liečebno-výchovnom sanatóriu v Ľubochni. Tešíme…
Menu