Zachranárik a Seniorik

Oznámenie pre rodičov Zápis

Rozvoj grafomotoriky

Čo by mal vedieť budúci prvák

Pracovné listy pre tretiakov so šašom

Ponuka služieb pre materské školy 2021/2022

Milé pani zástupkyne, pani učiteľky materských škôl,  Naša nová Ponuka psychologických, špeciálno-pedagogických a poradenských služieb v školskom roku 2021/2022 je pre Vás k dispozícii na našom webe a zaslali sme…

Harmonogram stretnutí koordinátorov prevencie

Milí koordinátori prevencie ZŠ a SŠ, srdečne Vás pozývame na pravidelné pracovné a metodické stretnutia k problematike prevencie na školách, ktoré sa v tomto školskom roku budú konať minimálne v…

Spoločne proti KYBERŠIKANE

Spoločne proti KYBERŠIKANE Niekedy sa hovorí, že zlé slovo nebolí. Keď nás niekto udrie, môže nás to zraniť, ale deťom občas vysvetľujeme, že nadávka ich nezabije. Ale je to pravda?…

Šikanujú moje dieťa. Čo robiť?!

Šikanujú moje dieťa. Čo robiť?! Detská agresivita a šikanovanie je celoslovenský problém, ktorý by sme nemali bagatelizovať  a zatvárať pred ním oči. Šikanovanie je slovo, za ktorým sa skrýva množstvo utrpenia a môže…

Prevádzkové hodiny v školskom roku 2020/21

Milí klienti, rodičia, učitelia, žiaci a deti, v novom školskom roku sme tu pre Vás opäť v starých prevádzkových hodinách v pracovných dňoch nasledovne: pondelok: 7:30 – 15:00 utorok: 7:30…

Online pracovné stretnutie špeciálnych pedagógov

Online pracovné stretnutie pre špeciálnych pedagógov 26.5.2020 o 11:00 hod. cez aplikáciu Zoom Milí špeciálni pedagógovia, pozývame Vás na  online pracovné stretnutie špeciálnych pedagógov, ktoré sa uskutoční dňa 26.05.2020 o 11:00…

Cvičenia pre predškolákov na rozvoj grafomotoriky

PRVÁ POMOC PRI NÁCVIKU GRAFOMOTORIKY Grafomotorika je činnosť jemnej motoriky, ktorá sa prejavuje v grafickej podobe. Je to veľmi dôležitá súčasť pri písomnom prejave detí. Proces, ktorého podstata spočíva v transformácii počutého,…

Výber ďalšieho profesijného smerovania

Rozhoduje sa vaše dieťa o výbere vhodnej strednej alebo vysokej školy? Výber budúceho povolania je pre mladého človeka veľkou výzvou, ale zároveň veľmi náročným rozhodnutím v ťažkom období dospievania. Počas posledných ročníkov,…
Menu