Milí špeciálni pedagógovia a školskí psychológovia ZŠ a SŠ, srdečne Vás pozývame na pravidelné pracovné stretnutia , zamerané na problematiku špeciálno-pedagogických a psychologických intervencií v školskom prostredí; metód a postupov práce so žiakmi s ŠVVP, zmien v legislatíve. Na každom stretnutí je možnosť otvorenej diskusie, výmeny skúseností, príp. individuálnej konzultácie s našimi odbornými zamestnancami. V tomto školskom roku budú konať minimálne v nasledovných termínoch:

  • 20.09.2021 (pondelok)
  • 30.11.2021 (utorok)
  • 29.03.2022 (utorok)

V prípade priaznivej epidemiologickej situácie sa stretnutia budú konať prezenčne v klubovni CPPPaP Tvrdošín, na adrese nášho sídla: Medvedzie 132, Tvrdošín (v budove ÚPSVaR na 7.poschodí). V prípade sprísnených opatrení budeme stretnutia realizovať v online priestore. Pred každým stretnutím Vás vopred oboznámime s formou realizácie i s programom stretnutia zaslaním informácie mailom.

Individuálne konzultácie pre špeciálnych pedagógov budú: každý utorok od 12:00 do 14:30. Je potrebné telefonicky si dohodnúť termín individuálnych konzultácií so špeciálnym pedagógom, aby sme predišli zbytočnému čakaniu.

Individuálne konzultácie pre školských psychológov budú prebiehať po dohode konkrétneho termínu s odbornými zamestnacami.

Na stretnutie s Vami sa teší kolektív zamestnancov CPPPaP Tvrdošín Medvedzie

Menu