Milí koordinátori prevencie ZŠ a SŠ, srdečne Vás pozývame na pravidelné pracovné a metodické stretnutia k problematike prevencie na školách, ktoré sa v tomto školskom roku budú konať minimálne v nasledovných termínoch:

  • 08.09.2021 (streda)
  • 07.12.2021 (utorok)
  • 16.02.2022 (streda)
  • 17.05.2022 (utorok)

V prípade priaznivej epidemiologickej situácie sa stretnutia budú konať prezenčne v klubovni CPPPaP Tvrdošín, na adrese nášho sídla: Medvedzie 132, Tvrdošín (v budove ÚPSVaR na 7.poschodí). V prípade sprísnených opatrení budeme stretnutia realizovať v online priestore. Pred každým stretnutím Vás vopred oboznámime s formou realizácie i s programom stretnutia zaslaním informácie mailom.

Na stretnutie s Vami sa teší kolektív zamestnancov CPPPaP Tvrdošín Medvedzie

Menu