Virtuálny svet detí a závislosť

Virtuálny, digitálny svet súčasnej doby je svet na prvý pohľad neobmedzených možností. Ponúka veľa výhod, informácií, možností, ponúka veľa dobrého, avšak aj zlého, preto by sme svoje deti mali naučiť ako sa v tomto virtuálnom svete pohybovať.

Pre deti sú veľkým lákadlom vymoženosti dnešnej modernej doby v podobe mobilov, tabletov, notebookov, na ktorých môžu niekoľkými kliknutiami získať množstvo zábavných aktivít, hier, komunikačných možností.  Veľa voľného času, neúspechy v reálnom živote, chýbajúce kamarátske vzťahy, konflikty v rodine, nedostatok lásky, záujmu v rodine, málo aktivít s rodinou, nízke sebavedomie, psychické problémy a mnoho iného sú príčinami, prečo sa deti utiekajú k mobilom, tabletom, sociálnym sieťam a počítačovým hrám.

Z výskumov i našich skúseností z poradenskej praxe vieme, že výrazne klesá vek, kedy dieťa vykazuje v správaní znaky závislostí od mobilu alebo tabletu, resp. hier, čo je alarmujúci stav. Internet, mobil, počítače vládnu dnešnej dobe. Z výhod, ktoré ponúkajú môžeme menovať aspoň niektoré: ponúkajú množstvo informácií, uľahčujú vyhľadávanie informácií, rozvíjajú strategické myslenie, uľahčujú nám prácu a učenie, urýchľujú komunikáciu, umožňujú kontakt na diaľku a podobne. Žiaľ, na naše deti číha na internete aj mnoho nástrah ako sú: kyberšikana, podvodné stránky, falošné profily, klamlivé súťaže, erotické stránky, možnosť kontaktovania neznámym človekom… Dieťa sa stáva otrokom hier a podvodníkov a my o tom ani netušíme. Preto by sme nemali tento virtuálny svet podceňovať avšak mali by sme sa naň pripraviť. Deti, ktoré žijú virtuálnym svetom, nevedia prijať zodpovednosť za svoje správanie, nevedia ovládať svoj hnev a svoje emócie, strácajú kontakt s priateľmi, odmietajú športové aktivity, sú rozrušené a neochotné vypnúť mobil, majú zníženú schopnosť sústrediť sa, prejavuje sa u nich motorický nepokoj prípadne tiky.

Odporúčame všetkým rodičom byť pozorný voči prejavom závislosti u svojho dieťaťa už v začiatkoch, skôr než sa rozvinie. Dieťa môže situáciu najskôr zľahčovať. Neskôr sa bude snažiť svoje aktivity zatajiť  príp. oklamať, napríklad povie, že si robí na počítači projekt do školy, ale v skutočnosti trávi čas četovaním, hraním alebo na sociálnych sieťach. V noci počká, kým zaspíte, potom vstane a ide sa hrať na počítač alebo mobil. Vyrobí si ospravedlnenku do školy, aby mohlo zostať doma a pokračovať vo svojich aktivitách. Takýmto spôsobom sa prejavy závislosti postupne stupňujú. Bežne sa stretneme s agresívnymi alebo prehnanými emočnými reakciami na obmedzenie prístupu na internet. V takýchto prípadoch je potrebné zaviesť pravidlá používania internetu, prípadne vyhľadať psychologickú pomoc. Pri odvykaní a liečbe sa uplatňujú podobné postupy ako pri liečbe iných závislostí: abstinencia, teda nepoužívanie technológií; pevný režim; vytváranie nových návykov; výborná je tiež podpora skupiny a zdieľanie s ľuďmi s podobnými skúsenosťami. Dôležitá je zmena v pôvodnom prostredí a prísne dodržiavanie pravidiel. Ak sa nič nezmení, ak chýbajú podporné vzťahy a zapojenie blízkych ľudí, je vysoké riziko návratu závislosti.

Alarmujúcimi sú aj najnovšie výskumné zistenia od našich západných susedov, ktorých výskumy ukazujú, že viac ako 60% detí nemá rodičmi limitovaný čas strávený na internete. Každé šieste dieťa zdieľa svoje intímne fotografie alebo videá. Tretina detí by sa pri zneužití svojich intímnych fotiek bála zdôveriť. Každé druhé dieťa četuje s cudzími ľuďmi a pätina z nich by neodmietla osobné stretnutie.

Čo s tým? Ak chceme, aby z našich detí vyrástli zrelé osobnosti, musíme ich naučiť prijať zodpovednosť za svoje správanie. Mali by sme mať jasnú predstavu o tom, čo sme ochotní tolerovať, a čo už nie. Dôležité je túto predstavu aj zrealizovať v podobe jednoznačných pravidiel používania internetu pre deti i pre nás. Ako sa však zachovať, keď nechceme dieťa celkom „odstrihnúť“? Zakázať dieťaťu prístup k počítaču resp. internetu je dnes už takmer nemožné. Bolo by to rovnako nezmyselné, ako bývať pri mori a nedovoliť dieťaťu kúpať sa v ňom, zo strachu, že sa v ňom utopí. Lepšie je dieťa naučiť dobre plávať. Naučiť dieťa ako dobre a zmysluplne používať internet a médiá.

Naše odporúčania sú:

 • Rozprávajte sa s deťmi o médiách, počítačoch, hrách a internete. Podporujte ich v kritickom myslení, v uvažovaní o tom, čo nám média hovoria a zobrazujú. Aký je rozdiel medzi virtuálnym svetom a skutočnosťou. Aké techniky používajú tvorcovia programov, hier aby nás zaujali. Čo chcú aby sme cítili. Aký je ich konečný zámer.
 • Deti by mali vedieť s čím súhlasíte a čo je už pre vás neprípustné. Našou povinnosťou je poučiť deti o tom, prečo nie je vhodné aby mali prístup na niektoré stránky. Pripraviť ich na možné riziká a úskalia.
 • Porozprávajte sa s dieťaťom o rizikách zverejňovania osobných údajov na internete, ktoré si dieťa nemusí uvedomovať (napríklad zverejnenie informácie, kedy sa chystá celá rodina na dovolenku, zverejňovanie fotografií, posielanie intímnych fotografií a pod.).
 • Vybudujte si dôveru u svojho dieťaťa, aby vám bolo ochotné povedať ak bude mať nejaký problém, ktorý nebude vedieť vyriešiť. Buďte súčasťou svojho dieťaťa, nie iba spolubývajúcou autoritou. Pýtajte sa dieťaťa aké hry ho bavia, čo vyhľadáva na internete, aké má vzťahy a záujmy.
 • Zvážte prítomnosť počítača v detskej izbe. Deti, ktoré majú v detskej izbe počítač, trávia viac času jeho využívaním. Je viac pravdepodobné, že budú počítač resp. internet využívať nezdravým spôsobom.
 • Dohodnite si pravidlá a čas používania počítača, ale aj mobilu príp. hracích konzol. Aktivity na týchto vymoženostiach modernej doby môžu byť pre dieťa prospešné len ak berieme ohľad na zrelosť detskej nervovej sústavy, podľa veku dieťaťa. U menších detí v predškolskom a mladšom školskom veku neodporúčame tráviť za počítačom viac ako 30-35 minút denne, 3 – 4 dni v týždni. Dohodnite si s vašimi deťmi presný čas od kedy do kedy, a ktoré dni v týždni môže byť na internete. Dávajte pozor na jeho dodržiavanie. Berte zreteľ aj na určenie času pri používaní iných médií akými sú televízia alebo herné konzoly.
 • Pre zdravý telesný i psychický vývin detí je dôležité vyvážiť čas strávený pri internete resp. elektronických hrách skutočnými reálnymi zážitkami a dostatkom pohybových aktivít najlepšie na čerstvom vzduchu.
 • Ako rodičia by sme mali ísť deťom príkladom, čo sa týka využívania voľného času, používania mobilu, notebooku, trávenia času pri sociálnych sieťach. Minimalizujte teda aj množstvo svojho času stráveného pri internete. Majte na pamäti, že deti sa učia od vás pozorovaním a napodobňovaním.
 • Vzdelávajte sa aj vy v nových technológiách, majte o tom aspoň nejakú predstavu, na čom vaše deti „frčia“. Využite napríklad internetovú stránku www.zodpovedne.sk, kde sa dozviete množstvo informácií potrebných pre rodičov o bezpečnom využívaní internetu. Je pre vás dôležité vedieť o internete minimálne toľko čo vaše deti, aby vás nemohli oklamať, predbehnúť či dostať sa do nejakého rizika. Dôveruj, ale preveruj J.
 • Zaujímajte sa o možnosti zabezpečenia neprípustných a nebezpečných stránok, kontroly počítačov a pod. (väčšina poskytovateľov internetových služieb príp. mobilní operátori ponúkajú v dnešnej dobe jednoduché spôsoby rodičovskej kontroly)
 • Dohodnite sa spolu na riešení, ktoré vyhovuje obom stranám, na kompromise, čo potrebujú deti a čo vy, aké máte očakávania vy a aké vaše

Virtuálna závislosť je relatívne nový pojem, ale začína sa používať čoraz častejšie. Buď sa staneme pánmi internetu, alebo jeho otrokmi. Závislosť od internetu predstavuje zvýšené nebezpečenstvo najmä pre vyvíjajúcu sa psychiku detí. Čím sú deti mladšie, tým je aj riziko väčšie. Niektorí odborníci dokonca používajú v tejto súvislosti pojem „digitálna demencia“ – ako úbytok rozumových schopností a zručností pod vplyvom čoraz častejšieho a intenzívnejšieho využívania digitálnych technológií. Tento pokles sa však netýka len myslenia detí, avšak aj vývinu ich rečových schopností, vôľových vlastností, emócií a najmä sociálneho správania. U detí a mladých ľudí vinou digitálnych médií dramaticky klesá schopnosť učenia a výsledkom sú poruchy pozornosti, čítania a písania, úzkostné a depresívne poruchy, poruchy spánku, nadváha, násilné prejavy v správaní a v konečnom dôsledku úpadok spoločnosti. Pokúsme sa teda na záver každý za seba zamyslieť nad svojou situáciou a prehodnotiť vzťah k moderným digitálnym technológiám, prípadne učiniť zmenu. Nemôžme sa predsa pozerať, ako virtuálny svet ovláda a ničí mladé generácie.

 

kolektív zamestnancov CPPPaP Tvrdošín

Zdroje:

internet – www.zodpovedne.sk

Manfred Spitzer – Digitální demence, 2016

skúsenosti odborných zamestnancov CPPPaP Tvrdošín

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.
You need to agree with the terms to proceed