Harmonogram stretnutí výchovných poradcov v školskom roku 2019/2020:

  • 17.09.2019 (utorok)
  • 18.02.2020 (utorok)
  • 09.06.2020 (utorok)

08.10.2019 (utorok) – Burza povolaní v Trstenej (Dom kultúry Trstená)

Metodické konzultácie pre výchovných poradcov ZŠ a SŠ okresu Tvrdošín zabezpečujeme prostredníctvom pravidelných stretnutí u nás v CPPPaP a zároveň v prípade potreby aj formou individuálnych metodických návštev na školách. Ich cieľom je nielen výmena skúseností a oboznámenie sa s novými poznatkami v oblasti výchovného poradenstva, ale aj poskytnutie aktuálnych informácií a noviniek z oblasti výchovného poradenstva, metodické a informačné materiály pre výchovných poradcov, organizovanie exkurzií, spolupráca so zainteresovanými inštitúciami (napr. ÚPSVaR, SŠ, inštitúcie zabezpečujúce duálne vzdelávanie, Výpočtové stredisko Liptovský Mikuláš, Asociácia VP). Na každom stretnutí je vytvorený priestor na otázky týkajúce sa kariérneho poradenstva, profesijnej orientácie a iných tém a oblastí súvisiacich s výchovným poradenstvom. V tomto školskom roku plánujeme dve odborné exkurzie na SŠ pre výchovných poradcov (podľa záujmu).

PaedDr. Elena Babinská, metodička pre VP

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.
You need to agree with the terms to proceed

Menu